Thakurdwara, Moaradabad (Uttar Pradesh)

Management Committee

S.N. NAME FATHER’S NAME ADDRESS OCCUPATION DESIGNATIO0N
1 KUNWAR SUSHANT SINGH KUNWAR SARVESH KUMAR RATUPURA FARMER MANAGER
2 MR. BHARAT SINGH JAYPAL SINGH RAGHUNATHPUR TEACHER SECRETARY
3 MUKESH KUMAR HARGOVIND SINGH THAKURDWARA SERVICE PARENTS REPRESENTATIVE
4 HARISH KUMAR JAGAT SINGH RATUPURA SERVICE PARENTS REPRESENTATIVE
5 VIKASH KUMAR SHIV CHARAN SINGH SARKARA VISHNOI TEACHER TEACHER REPRESENTATIVE
6 SATISH KUMAR JAGAT SINGH RATUPURA TEACHER TEACHER REPRESENTATIVE
7 MAMTESHWARI DEVI HARISH KUMAR RATUPURA TEACHER TEACHER REPRESENTATIVE
8 BHUPENDRA SINGH SHER SINGH RATUPURA TEACHER TEACHER REPRESENTATIVE
9 SURENDRA SINGH GANNU SINGH JASPUR PRINCIPAL EDUCATIONIST
10 VIJAYPAL SHARMA RAM KUMAR SHARMA MORADABAD PRINCIPAL EDUCATIONIST